Encyklopedia
Strona główna  »  Aktualności wspólnoty  »  Encyklopedia
lut
12
Dawid Cieślik
Cohousing
Encyklopedia
0
, , , , ,
DSC00729

Z definicji cohousing to sposób na realizację inwestycji, jaką jest tworzenie grupy jednostek mieszkalnych (mieszkań, domów jednorodzinnych) powiązanych ze sobą ściśle określonymi zasadami, pomagającą w sposób ciągły wzmacniać więzi sąsiedzkie. Wykorzystując zasady zrównoważonego mieszkalnictwa (elementów zrównoważonego rozwoju wykorzystywanych w mieszkalnictwie), odpowiada na wyższe potrzeby mieszkańców. Jest to wspólnota mieszkaniowa, która pomimo wysokiej integracji sąsiedzkiej zapewnia równowagę pomiędzy intymnością przestrzeni mieszkania a powszechną dostępnością strefy wspólnotowej. Wspólnota tego typu składa się z prywatnych mieszkań i ogólnodostępnych przestrzeni. Każde samodzielne mieszkanie składa się z części mieszkalno – sypialnianej, kuchni i łazienki. Lokale są dobrze skomunikowane z przestrzenią wspólną. Ta, z kolei, ma charakter domu wspólnotowego, w którym w zależności od potrzeb i możliwości mieszkańców znajduje się zwykle duża kuchnia z jadalnią i kącik do zabaw dzieci. W pobliżu zabudowy zlokalizowane są tereny przeznaczone dla rekreacji: plac zabaw, basen, boiska sportowe, ogrody. Ideą przyświecającą funkcjonowaniu osiedli typu cohousing jest zarządzanie oddolne, co oznacza, że nie ma jednostki zarządzającej, a w sprawach osiedla decydują wszyscy mieszkańcy. Wspólne gospodarowanie dobrami ma dobry wpływ na ekonomię i ekologię. W mieszkańcach rodzi się większa chęć uczestniczenia w życiu i rozwoju osiedla.

Celem, jaki towarzyszy tworzeniu zabudowy typu cohousing jest utworzenie takich relacji sąsiedzkich, które pozwolą w sposób bezkolizyjny zarządzać wspólnymi dobrami. Atutem dzielenia wspólnej przestrzeni jest rosnąca więź międzyludzka, której podstawą jest zaufanie. By przyspieszyć ten proces mieszkańcy powinni wywodzić się z możliwie różnych kręgów społeczeństwa. Ich obszar zainteresowań musi powodować wzajemne uzupełnianie się umiejętności. Głębsze relacje sąsiedzkie zwiększają bezpieczeństwo osiedla, a wzajemna pomoc w zwykłych obowiązkach każdego dnia skraca czas pracy w domu. W nowoczesnych wspólnotach kładzie się nacisk na polepszenie jakości życia przez współpracę. W taki sposób rodzi się chęć wzajemnej pomocy.

By dokładnie sprecyzować grupę docelową cohousingu, należy rozważyć wyżej wymienione elementy i wyselekcjonować potrzeby i możliwości przyszłych mieszkańców (każdego z osobna, jak i całej grupy). Trzeba pamiętać o jednej, nadrzędnej cesze wspólnej, jaka będzie jednoczyć społeczność wspólnoty – chęć do współdzielenia wybranych przestrzeni i zaufanie do sąsiadów. Cohousing ma w swoich założeniach racjonalne gospodarowanie dobrami, dlatego łatwo asymiluje się w grupach społecznych ceniących oszczędność.

lut
1
Dawid Cieślik
Cohousing a kooperatywy
Encyklopedia
0
, , ,
Osiedle cohousingowe w nowoczesnym stylu
W okresie międzywojennym Polacy tworzyli kooperatywy mieszkaniowe chcąc wybudować sobie miejsce do zamieszkania. Wynikało to z potrzeby zapewnienia sobie jedynie dachu nad głową – nic więcej. Po I Wojnie Światowej było za mało mieszkań i domów, dlatego Rząd II Rzeczpospolitej zagwarantował Polakom współfinansowanie kooperatyw. Była to najszybsza i najprostsza metoda odbudowy zniszczonego państwa. Obecne kooperatywy służą zapewnieniu sobie większego komfortu finansowego i użytkowego. Sprowadza się to do tego, że ma być taniej i znacznie lepiej niż u dewelopera (architektura o lepszych parametrach, bezpieczny proces inwestycyjny, przestrzenie dedykowane konkretnym mieszkańcom).

Czytaj więcej …